REFERENCE

FAKULTET INŽENJERSKIH NAUKA

Sa Fakultetom inženjerskih nauka Univerziteta u Kragujevcu, IT Helpdesk ima uspešnu saradnju od 2019. godine. Za potrebe fakulteta izrađenaje Internet prezentacija na adresi www.fink.rs i Portal za učenje na adresi moodle.fink.rs. Oba sajta su postavljena na serveru, čiju kompletnu instalaciju, konfiguraciju i održavanje je uradio i radi IT Helpdesk.

Green-Inzenjering

GREEN INŽENJERING

GREEN INŽENJERING DOO se bavi poslovima Bezbednosti i zdravlja na radu i poslovima Pregleda i provere opreme za rad.  Saradnja na polju IT podrške i održavanja.

ERSTE BANKA

Sa Erste bankom je ostvarena saradnja na razvoju i administraciji edukativno-informativne platforme za potrebe programa „Korak po korak“. Program daje podršku startapima, socijalnim preduzećima i civilnom društvu.

Nicoll-System

NICOLL SYSTEM DOO

Nicoll System je kompanija sa dugogodišnjom tradicijom u trgovini na malo i veliko: Sa IT HELPDESKOM su ostvarili saradnju na polju IT podrške i održavanja

IKT KLASTER CENTRALNA SRBIJA

IKT klaster centralne Srbije osnovan je 2013. U radu sarađuje sa republičkim, lokalnim organima vlasti, preduzećima, organizacijama i udruženjima u zemlji i sa međunarodnim organizacijama i inostranim partnerima u IKT oblasti.
Sa IKT Klasterom radimo na razvoju i implementaciji platforme za online učenje.

forum-mladih-sa-invaliditetom-projekat

FORUM MLADIH SA INVLIDITETOM

Forum mladih sa invaliditetom Kragujevac je, neprofitno udruženje, kojE aktivno deluje na polju socijalne inkluzije osoba sa invaliditetom. Saradnja je ostvarena u okviru organizacije informatičkih obuka i kurseva za lica sa invaliditetom. Projekat je realizovan uz podršku Evropske unije i Ujedinjenih nacija.

vodomont-logo

VODO-MONT

Vodo-mont se bavi izvođenjem zanatskih radova u građevinarstvu, postavljanjem grejnih , vodovodnih, kanalizacionih i klimatizacionih sistema instalacija.
Saradnja na polju IT podrške i održavanja.

TRAG-PRESS doo

Trag-press je najveći distributer štampe u zemlji. Radi od 1992. godine. Svojom ditributivnom mrežom pokriva preko 70% teritorije Srbije.  Saradnja na polju IT podrške i održavanja i izradi aplikacije za distribuciju štampe.

ELAN D.O.O. KRAGUJEVAC

ELAN je ovlašćeni uvoznik i zastupnik „MEGUIN OILS OF GERMANY“ za Srbiju. Takođe, ELAN je ovlašćeni uvoznik i zastupnik „AdBlue BRENNTAG“ za Srbiju. Saradnja na polju IT podrške i održavanja.

RAZVOJNI BIZNIS CENTAR KRAGUJEVAC

Razvojni biznis centar Kragujevac je neprofitna organizacija koja se bavi lokalnim društveno-ekonomskim razvojem.
Realizovana je i saradnja na projektu Novi poslovi za mlade u IKT sektoru . RB centru pružamo infomatičku podršku od samog početka njihovog rada. U okviru saradnje razvijena platforma za online učenje, zasnovana na moodle LMS-u.
Saradnja na polju IT podrške i održavanja.

BUSINESS INNOVATION PROGRAMS

Business Innovation Programs je neprofitna organizacija, osnovana 2006. godine, sa ciljem da doprinese stvaranju novih radnih mesta i razvoju ekspertize u oblasti ekonomskog razvoja. Zajedno sa Amasadom SAD u Srbiji razvijena je platforma za obuku studenta ekonomskog fakulteta u okviru projekta Big Ideas for New Businesses.
Saradnja na polju IT podrške i održavanja.

viva-company

VIVA COMPANY DOO

Viva Company je ovlašćeni serviser i prodavaca Ford i Lada vozila, sa tradicijom od preko 20 godina. Ostvarena je saradnja na polju IT podrške i održavanja.

OAZA SIGURNOSTI KRAGUJEVAC

Oaza sigurnosti je osnovana 2008. sa ciljem da pomogne u stvaranju uslova za razvoj građanskog društva ravnopravnih i demokratski opredeljenih ljudi, tolerantnih prema svim različitostima, za jačanje veza i partnerstva institucija i nevladinog sektora, razvoj lokalnih inicijativa za poboljšanje životnog standarda kao i za demokratizaciju odnosa u porodici. U okviru projekta Unapređenje zaštite žrtava nasilja u porodici kroz uspostavljanje sistema za monitoring i evaulaciju međusektorske saradnjerazvijena je web aplikacija.
Saradnja na polju IT podrške i održavanja.